برچسب: هزینه فیبرواسکن

فیبرواسکن

کبد با وزنی حدود 1 الی 1.5 کیلوگرم بزرگترین غده داخلی در بدن می باشد . این عضو نقش مهم و حیاتی در بدن دارد به گونه ای که زندگی بدون آن امکان پذیز نیست و ظرف 24 ساعت جان خود را از دست می دهد. این عضو در زیر قفسه سینه و در قسمت […]

ادامه مطلب